Lời thú nhận bất ngờ

09:49 25/09/2017

Trong vụ án này quả là có điều gì đó rất thần bí mà bất cứ một bồi thẩm viên, một chánh án hay một quan kiểm sát nào cũng không thể hiểu được.

Ý kiến bạn đọc