Lời nói dối chân thành

08:10 17/11/2004

Sáng hôm sau, người ta vớt được xác anh. Anh gan lắm, mẹ tôi cầu khấn mãi anh mới nổi lên khỏi mặt nước. Chắc là hôm qua, nước phù sa lạnh, bị chuột rút nên toàn thân anh vẫn thẳng cứng, bụng không có nước.

Ý kiến bạn đọc