Lão thầy bói ma giáo

08:03 29/11/2016

Trần A Tam chuyên sống bằng nghề bói toán, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, cho nên thường tính toán rất chi li.

Ý kiến bạn đọc