Làm “ma sống”

15:49 03/12/2020

Tôi có một sở thích quái gở (có lẽ chẳng giống ai) là... thích xem người chết! Cái sở thích này có từ hồi còn bé. Hễ trong làng có ai vừa chết mà tôi biết được là lập tức tôi sục đến ngay. Đến để xem cho thỏa trí tò mò. Để xem người chết khác với người sống như thế nào. Rồi xem họ khâm liệm ra làm sao.

Ý kiến bạn đọc