Kỳ tích "Cải tử hoàn sinh"

08:00 18/09/2015

Có hai nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Y học đến một khách sạn thuê trọ. Chủ khách sạn chiểu theo quy định, yêu cầu hai người khách cung cấp danh tính,% nghề nghiệp và thời gian lưu trú.

Ý kiến bạn đọc