Khoảng lặng

09:17 07/05/2018

“Anh! Em đã đi xa, rất xa, giỗ bố em mới về được. Thanh minh anh ra mộ người thắp hương giùm em! Kiếp này em đội ơn anh”.

Ý kiến bạn đọc