Kế đuổi giặc

07:58 06/04/2019

Tôi vốn là người quảng giao nên vợ tôi vẫn hay nói này nói nọ. Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của công ty gọi tới yêu cầu tôi phải đi công tác gấp ngay tối nay, mà đi những một tháng! Tôi bỏ bát đũa, đi thay quần áo...

Ý kiến bạn đọc