Hôm nay không mặc...

07:40 19/06/2020

Nhà A Muội ở cạnh quốc lộ, trước nhà có một cây dừa lớn, tươi tốt và sai quả. Cứ đến vụ là A Muội lại bày ra trước cửa nhà một quầy bán hoa quả, tự bán dừa của nhà mình.

Ý kiến bạn đọc