Hoa Linh lan

08:40 06/02/2020

Linh Lan tìm đến trại quân Bùi Thị Xuân. Nữ tướng dẫn nàng vào trong trướng, đặt ghế ngồi bên cạnh, nắm tay nàng, ân cần hỏi han. Linh Lan cảm động rơi nước mắt. Hôm sau, ra sân tập, Bùi Thị Xuân và mấy trăm nữ binh xem Linh Lan múa song kiếm. Bài kiếm kết thúc. Các nữ binh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bùi Thị Xuân tỏ ý hài lòng. 

Ý kiến bạn đọc