Hàng ngoại phiêu lưu kí

08:00 17/04/2017

Bà giận ông Tích lắm. Đã ngoài sáu chục tuổi, có ba mặt con với ông, rồi lũ cháu nội cháu ngoại cả đàn nhưng bà chẳng tự quyết được việc gì. Ông ấy quanh năm đi hết tỉnh này đến tỉnh khác làm anh cán bộ vật tư cho Phòng Nông nghiệp huyện nên nhà cửa, giỗ chạp một mình bà lo liệu. Lương ông ấy cũng cao, nhưng khổ nỗi ông thích dùng đồ ngoại, cái gì cũng ngoại đắt khét lẹt mua về rồi thành đồ cổ trong nhà. Cái nhà này nghèo cũng vì đồ ngoại.

Ý kiến bạn đọc