Hai vấn đề

08:39 01/12/2018

Ở Ireland có một bệnh viện tâm thần, mỗi năm các bác sĩ lại chọn hai bệnh nhân trong số các bệnh nhân được hồi phục tốt nhất hỏi họ hai vấn đề. Nếu họ trả lời chính xác thì sẽ được miễn phí chữa trị và được xuất viện. Năm nay, hai bệnh nhân may mắn được chọn là cô Betty và Mike.

Ý kiến bạn đọc