Giúp việc theo giờ

08:30 07/02/2020

Trần Cường dự định đi công tác hơn hai tuần, kế hoạch ban đầu là tuần tới sẽ về nhà. Thế nhưng, anh cân nhắc, hôm nay là một ngày đặc biệt, anh về nhà  sớm hơn dự định, muốn mang cho vợ một bất ngờ.

Ý kiến bạn đọc