Giỏi hội họa

08:42 10/01/2020

Lưu Sướng, Phó Chủ tịch thị trấn Tây Hải nổi tiếng là người giỏi nịnh nọt và rất có tài "mượn gió, bẻ măng".

Ý kiến bạn đọc