Giảm biên chế

08:01 29/02/2016

- Các bạn, tôi e rằng nếu thiếu tôi thì các bạn sẽ khó khăn đấy – Utas nói và buông một tiếng thở dài. - Bởi lẽ trong phòng chúng ta hình thành một cái nếp quen thuộc là người pha trà bao giờ cũng là tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ thiếu khiêm tốn, nhưng các vị đều hiểu rõ rằng ít có ai biết pha trà một cách hoàn hảo như tôi. Tôi sẵn sàng tự nguyện ra đi nhưng tôi rất đau lòng khi nghĩ đến hai người bạn phải ngồi uống thứ nước trà chẳng ra gì.

Ý kiến bạn đọc