Gã thư ký láu cá

08:02 21/10/2017

Vương Cục trưởng là người thông minh, khi có người cậy nhờ ông giúp việc gì đó, ông vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bây giờ tôi đang sắp có cuộc họp rất quan trọng, như thế này nhé, anh hãy gặp cậu Lý thư ký của tôi và trình bày sự việc với cậu ấy rồi tôi sẽ giải quyết cho".

Ý kiến bạn đọc