Đời công chức

08:03 31/10/2016

Tôi có cảm tình với lão ngay lần đầu gặp mặt. Lão trẻ hơn nhiều so với tuổi năm mươi tám, nói năng vừa đủ, dễ nghe, phù hợp với vị thế của người đi xin việc. Lạ là lão bỏ béng chân công chức Sở Nông nghiệp tỉnh nọ xin ra ngoài làm...

Ý kiến bạn đọc