Đỡ phải làm lại

07:13 29/09/2018

Sáng sớm, Chủ nhiệm thôn Lão Ngưu trực tiếp mang báo cáo tới Ủy ban xã nộp cho Xã trưởng. Đây là báo cáo kết quả điều tra tình hình học sinh bỏ học của thôn, thống kê riêng theo giới tính.

Ý kiến bạn đọc