Điều ước của người khôn ngoan

08:58 18/08/2018

Ba người bạn trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả leo lên đỉnh một ngọn núi để được gặp một vị thần trong truyền thuyết. Trong ba người đó có một người là chàng ngốc, một người chất phác thật thà và một người rất khôn ngoan. 

Ý kiến bạn đọc