Điện thoại về làng!

08:36 20/03/2020

Từ ngày dân làng Nhị Đầu sử dụng điện thoại di động, lưng đã không còn nhức mỏi, chân hết đau, đi đường cứ nhẹ tênh tênh...

Ý kiến bạn đọc