Đều là “vốn riêng”

08:52 26/05/2018

Tiểu Nhị được cơ quan thưởng đột xuất một khoản tiền, vừa nắn kệp tiền dày dày trong túi, vừa nghĩ đến việc về nhà phải nộp tiền cho vợ thì miệng gã cảm thấy đắng ngắt.

Ý kiến bạn đọc