Đêm trở gió

09:32 10/12/2004

Cuối cùng, hai người quyết định ngủ lại trong rừng, chờ trời sáng hẵng hay. Họ bẻ lá rừng rải xuống đất ẩm để nằm. Lúc đầu bà đòi nằm riêng xa ông. Ông không chịu vì cho thế không an toàn. Bà nghĩ ông nói đúng, vả lại cũng hơi sợ nên đã đồng ý. Thế là hai người nằm bên nhau suốt đêm giữa rừng Trường Sơn bát ngát.

Ý kiến bạn đọc