Đẻ thuê

08:59 09/03/2019

Quê tôi một tỉnh vùng cao, cách xa thành phố, nhiều người không nói được tiếng Kinh, có phải vậy mà còn nhiều hủ tục? Có hủ tục tưởng chỉ có từ xa xưa, chẳng hạn chuyện “thả cỏ”...

Ý kiến bạn đọc