Để Trưởng ban ngắm trước!

07:48 27/07/2019

Từ khi thư ký Tôn nhậm chức, cứ thế kẻ tung người hứng, ngầm hiểu ý nhau, phối hợp rất hài hòa. Vì thế, Trưởng ban tâm tính rất vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi...

Ý kiến bạn đọc