Dấu thánh giá

11:53 06/06/2019

Sau khi xem xét tử thi và vệt máu khô trên sàn nhà, bác sỹ Andrews đưa ra kết luận rằng ông Waldo Fellows chết vào khoảng một giờ đêm. Tuy vậy, người thư ký của nạn nhân, anh Orville Hitchens lại quả quyết rằng ông chủ mình vẫn còn sống vào khoảng hai giờ sáng.

Ý kiến bạn đọc