Đào rừng phai…

08:31 26/03/2018

Sau mấy mươi năm, hai người tình cũ đã lục tuần. Bỗng đâu cơ duyên hiển hiện, đưa đẩy hồn nhiên khiến họ dắt nhau đi tìm mua một cành đào rừng phai...

Ý kiến bạn đọc