Cuồng ghen

08:39 21/12/2019

Họ hàng, bạn bè đều bảo tôi may mắn, có phúc vì lấy được chồng hiền. Chị Thảo, làm cùng bệnh viện với tôi còn đọc cả ca dao cho tôi nghe: “Mẹ cha cho bạc cho tiền / Không bằng lấy được chồng hiền sướng thân”.

Ý kiến bạn đọc