Cục trưởng Tinh Minh

08:54 02/09/2018

Hồ Tinh Minh là Cục trưởng Cục Nhân sự của huyện, người nhờ vả ông ta đương nhiên là rất nhiều. Ông ta giải quyết công việc cho rất nhiều người, đương nhiên cũng nhận được khá nhiều phong bì đỏ. 

Ý kiến bạn đọc