Con tạo xoay vần...

08:30 16/05/2020

Họ không thể nhận Sanka Sidorov vào nhà trẻ công lập nữa, bởi trẻ em quá nhiều, còn các cô giáo lại quá ít. Bà Zoia, bà ngoại của Sanka trở thành bảo mẫu mới ở nhà trẻ và Sanka được nhận vào ngay lập tức, trong nhóm trẻ nhỏ tuổi nhất.

Ý kiến bạn đọc