Cỏ tò vò

07:46 08/02/2020

Thơm về chơi, tóc nhuộm vàng, môi xăm đỏ như cánh hồng, nhìn thấy Hới đầu tóc bù xù như tổ quạ, liền cho tiền giục đi cắt tóc. Hới chạy ngay ra gốc đa, nơi ông Chắc dựng quán cắt tóc đã có thâm niên.

Ý kiến bạn đọc