Chuyện ở phòng tư vấn

08:38 25/10/2019

Ở “Phòng Tư vấn nông thôn” - như chủ nhân thường thích gọi vậy - vào đầu giờ làm việc, một cô gái nhỏ nhắn độ khoảng 17-18 tuổi, với tầm vóc mảnh khảnh bước vào.

Ý kiến bạn đọc