Chuyện cổ tích tháng tư

07:45 20/05/2019

Bà Thao nhận được bức điện của ông Báu. Không phải là điện khẩn nhưng đọc kỹ nội dung bà đã cảm thấy mình phải gói ghém về quê thăm bạn ngay...

Ý kiến bạn đọc