Chúa không cần phiên dịch

08:43 03/03/2018

Cha tôi là người tốt bụng nhất mà tôi biết, ông thường lo cho người khác trước rồi mới lo cho mình, có lẽ vì nguyên nhân này nên ông đã trở thành một giáo sĩ Do Thái để phục vụ Chúa và giúp đỡ những người khác.

Ý kiến bạn đọc