Chọn quan tham

08:07 30/12/2017

Hôm qua Bí thư Đảng ủy xã Đại Cổ họ Mã lên huyện dự một cuộc họp bàn về việc chống tham nhũng. Trong cuộc họp, Bí thư Huyện ủy nói rằng, Đảng bộ các cơ sở phải tăng cường công tác chống tham nhũng, trong công tác này phải có một báo cáo điển hình về hành vi tham nhũng. Theo như sự chỉ đạo của ông Bí thư Huyện ủy thì chẳng khác gì chọn một vị quan tham.

Ý kiến bạn đọc