Chớ có dại mà thử!

09:53 03/09/2020

Tôi không biết bóng đèn điện do các nước khác sản xuất có giống như ở nước Anh hay không. Ở nước Anh, trên các vỏ hộp bóng đèn điện đều phải in dòng chữ cảnh báo “do not put that object to your mouth” (nghĩa là không được cho vật này vào trong miệng bạn).

Ý kiến bạn đọc