Chiều vàng

08:21 23/05/2020

Đã có lúc, nàng tự vấn mình bằng hàng loạt câu hỏi: Chức tước, quyền lực, tiền bạc để làm gì? Tại sao mình cứ phải cam chịu sự bất công vô lý như thế? Rồi nàng lại tự lý giải. Rốt cuộc, nàng vẫn không sao thoát ra khỏi cái ngõ cụt ấy được…

Ý kiến bạn đọc