Chiếc xe Jeep đồng nát

08:53 02/06/2018

“Bắt đầu phải đương đầu với rắc rối rồi đây!”, Chủ tịch Lý lẩm bẩm rồi đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu, ông gọi lái xe: “Hãy mau đem chiếc xe Jeep cũ đến đây!”. Lái xe không hiểu ra sao, đánh chiếc Jeep ọp ẹp đến rồi hì hục cọ rửa, gõ, nắn, cuối cùng thì nhìn cũng tạm ra hình hài của một chiếc xe ôtô.

Ý kiến bạn đọc