Chỉ trừ một số ít...

11:14 06/08/2020

Vyacheslav Vasilievich Khobotovsky, một công chức dạng “thường thường bậc trung” ở một cơ quan cấp quận, thuộc Phòng Thủy lợi và Thủy văn chốn tỉnh lẻ Ivanovo, vốn yêu mến tất cả mọi người, chỉ trừ một số ít thôi…

Ý kiến bạn đọc