Chàng cất vó tôm làng Chanh

08:24 27/12/2018

Tin xã Đồng Tiến sẽ lên phường làm nức lòng người dân làng Chanh. Chỉ duy nhất chàng cất vó tôm là buồn lơ ngơ cả buổi khi cái tin ấy được loan ra. Chàng đứng chơ vơ nhìn mảnh ruộng ngay rìa bãi tha ma của làng nước ngập lưng thân lúa mà lòng rối tơ vò.

Ý kiến bạn đọc