Chân mây cuối trời

08:02 18/09/2017

Quen nhau, mình mường tượng ra cách sống của nhau rồi hiểu tính nhau, gần gũi thêm cho dù ở xa, kể cũng lạ. Hai con người ở hai đầu chân mây, nối nhau chỉ bằng những email, tin nhắn và điện thoại… tưởng tượng ra nhau để cười và đôi khi cũng khóc...

Ý kiến bạn đọc