Cảnh sát trưởng tuyệt vời

15:27 18/03/2021

Kord từ từ bước ra khỏi xe, đứng giơ hai tay lên đầu và vẫn không rời mắt khỏi khẩu Magnum. Sau đó quay lại theo lệnh của ông già vẫn vừa dí mũi súng vào lưng Kord vừa tháo khẩu súng cảnh sát cỡ 38 ra khỏi chiếc bao da trên thắt lưng Kord.

Ý kiến bạn đọc