Cầm nhầm điện thoại

08:47 13/07/2019

Đại Lâm là cán sự của cơ quan Cục. Gần đây, trong Cục có hai biến động lớn về nhân sự: Một là, nguyên Cục trưởng vừa hạ cánh an toàn; hai là, nguyên Chánh văn phòng Cục được vinh thăng làm Cục trưởng, nay cần có một Chánh văn phòng mới. Để cạnh tranh chiếc ghế Chánh văn phòng, nhiều người muốn tìm cách tranh thủ Cục trưởng, nhưng tân Cục trưởng có vẻ như không quan tâm gì đến vấn đề quà cáp của cấp dưới.

Ý kiến bạn đọc