Cái miệng vàng

08:06 23/02/2016

Đến Bắc Kinh công tác, buổi tối rỗi rãi, tôi đến trường đại học xưa thăm bạn cũ - “Tiêu đầu to”.Tiêu đầu to tất nhiên là biệt hiệu, là vì đầu của anh ta quá khổ khác thường. Hồi đại học, Tiêu đầu to và tôi người giường trên người giường dưới, là “thần nói” của lớp, nói năng lưu loát, một mình bao toàn hội trường, nói ba bốn tiếng đồng hồ không cần ngừng uống nước.

Ý kiến bạn đọc