Cái lò gạch ấy

07:50 28/09/2019

Thật ra thì y chán vợ từ lâu lắm rồi, nhưng khác với phần lớn những người đàn ông thành đạt khác, việc tìm hứng lên giường với vợ là một nghĩa vụ của y. Không phải chỉ để thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Mà cao cả hơn thế và vĩ đại hơn thế: không được phép để vợ buồn. 

Ý kiến bạn đọc