Cách đọc thể hiện cá tính

08:44 20/06/2020

Khi xem một cuốn tạp chí hay tờ báo nào đó, bạn thường lật giở từ đầu, ở giữa, hay trang cuối? Các nhà tâm lý học đáng kính của chúng ta, qua tham khảo ý kiến tại các quầy báo bán lẻ, đều khẳng định là cách đọc nói lên ít nhiều tính khí của độc giả. 

Ý kiến bạn đọc