Bông sen thơm Phủ chúa

08:48 07/03/2019

Mưa xuân không ngăn nổi Ngọc Lan tới cửa thiền. Mặc dù mùa đông đi được nửa tháng rồi nhưng khí lạnh vẫn chưa hết. Nữ tì mở cửa, gió lạnh tràn vào phòng. Mưa xuân kéo dài trên mái ngói nước cũng chảy thành dòng, trắng trong buốt lạnh, tí tách rơi bên thềm từ bi như tiếng chuông thánh thót.

Ý kiến bạn đọc