Bỗng dưng đông khách

08:13 07/08/2017

Tôi là người tỉnh ngoài, vài năm trước đây tôi được điều chuyển đến dạy ở trường này. Tôi giao tiếp xã hội không rộng rãi lắm nên hiếm khi có khách đến nhà. Tuy nhiên, một thời gian nhà tôi lúc nào cũng có khách đến.

Ý kiến bạn đọc