Bỡn cợt

07:03 04/09/2018

Hắn tên là gì, con cái nhà ai, tôi không biết, giời cũng không biết. Ở đời có những thứ người ta cần biết, nhưng có những thứ người ta chả thèm biết. Hắn thuộc loại người ta chả thèm biết. Thứ bậc trong xã hội, hắn chưa được xếp vào hàng chiếu dưới, hắn thuộc loại ngồi bệt, không có chiếu để ngồi. 

Ý kiến bạn đọc