Bi hài giải thưởng

09:02 18/10/2018

Lý Vĩnh Văn là chủ cửa hàng "Quảng cáo Lý Văn". Người viết chữ rất đẹp bằng bút lông như ông thì ở thị trấn huyện này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

Ý kiến bạn đọc