Bệnh lạ

08:00 06/08/2016

Ông chú tôi mắc phải một căn bệnh lạ. - Ông đau ở đâu? - Bác sĩ hỏi như vậy, lúc đầu ông chú tôi chỉ vào bụng sau đó lại chỉ vào chỗ các khớp cho nên bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác bệnh của chú tôi. 

Ý kiến bạn đọc