Bằng chứng ngụy tạo

17:46 05/12/2019

Khoảng nửa chiều, điện thoại ở Cục Cảnh sát bỗng vang lên, có ai đó báo rằng cách London khoảng 50km có một bà già vừa bị giết hại.

Ý kiến bạn đọc